İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Muğla Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Masabaşı ve Saha Tatbikatı yapıldı 30 Ekim 2018

İl Afet Müdahale Planının uygulanabilirliğini artırmak, ana ve destek çözüm ortağı kurumların çalışmalarını gözden geçirmek, işbirliğini ve müdahale kabiliyetini geliştirmek,  planlardaki olması muhtemel çakışma ve eksiklikleri tespit edebilmek ve farkındalık oluşturmak maksadıyla 25.10.2018 tarihinde masabaşı ve saha tatbikatı gerçekleştirildi.

            Senaryonun

Tatbikat, senaryonun takdiminden sonra,Tatbikat Cereyan Tarzı Planına göre önce İl AADKK ‘nun nin    teşkili,vardiya esasları ve çalışma esasları belirlenerek olay mahallinden gelen haberlerin  değerlendirilmesi,Ana Çözüm Ortaklarının   Destek Çözüm Ortakları ve Kaynak Yönetimi HG  ile işbirliği, ihtiyaç bildirim taleplerinin AYDES üzerinden yapılması,konunun tartışılması,alt birimlere talimatların verilmesi,sahadaki çalışmaların takibi,sahadaki ekiplerin keşif ve hareket tarzlarını belirlemeleri görev sonuçlarının,eksikliklerin,ihtiyaçların ilçe AADYM’ne bildirilmesi,İl-İlçe AADYM’leri arasındaki mesaj alış verişi şeklinde cereyan etmiştir.