İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Muğla Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü 08 Ekim 2018

13 EKİM DÜNYA AFET RİSKLERİNİN AZALTILMASI GÜNÜ

Bilindiği üzere ;

Dünya afet risklerinin azaltılması günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun onayı ile 1989 yılında başlamıştır ve 13 Ekim günü olarak belirlenmiştir.

Afetlerde risk azaltımı, afet nedenlerini analiz etme ve azaltmaya yönelik sistematik çalışmaları kapsayan bir kavramdır. Tehlikelere maruz kalmanın, incinebilirlik/kırılgan  nedenlerinin azaltılması, yerleşim yerlerinin ve çevrenin yönetimi, olaylara hazırlık ve erken uyarı sistemleri geliştirilmesi gibi uygulamalar afetlerde risk azaltımı çalışmaları arasında yer almaktadır. Afetlerde risk azaltımı, afet yönetimi, afetlere hazırlık gibi disiplinleri içinde barındırmakta ve sürdürülebilir gelişmenin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu hususta gelişme sağlanabilmesi ve bu gelişmenin sürdürülmesi afet risklerinin azaltılması ile mümkün olup, afetlerde risk azaltımı çalışmaları toplumun her kesimini, kamu ve özel sektörün tüm birimlerini içermektedir.       

Afetlerden çok fazla etkilenen ve yüksek derecede riskli bir coğrafyada yaşıyoruz. Afetlere yol açan tehlikeleri tamamen önleyemeyeceğimizi, ancak zararlarını azaltma imkânına sahip olduğumuzu da bilmekteyiz. Bunun için AFAD olarak; “afet olduktan sonra ne yapacağız sorusu yerine, afet olmadan önce neler yapacağız sorusuna” özel önem ve ağırlık veriyor, çalışmalarımızı da yoğunlukla bu yönde yürütüyoruz.

Nihai hedefimiz, yürüttüğümüz afetlere hazırlık ve risk azaltma çalışmaları çerçevesinde; tüm vatandaşlarımızda afet bilincinin yerleşmesini ve “Afete Hazır Türkiye” olarak, afet zararlarının minimum seviyeye inmesini sağlamaktır.

Afetlere dirençli bir Türkiye için; her birimizin afet tehlikelerinin farkında olması, riskleri azaltmak için önlemler alması ve hazırlıklı olması gerekir. Ailemizi, okulumuzu, işyerimizi, şehrimizi ancak hepimiz afetlere karşı hazırlıklı olursak güvende tutabiliriz.

Afetsiz bir Dünya dileğiyle.

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ