İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Muğla Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Hizmet Standartları

MUĞLA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ
(EN GEÇ)
1 Dilekçe Başvurusu 1.Şahıs dilekçesi ve varsa ekleri 30 gün
2 Bimer Başvurusu  1.Adı-Soyadı
2.İletişim Bilgileri 
15 Gün
3 Eğitim Hizmetleri 1-Resmi Kurum ve Özel Kuruluş Başvuru Yazısı 15 Gün
4 Araç Sefer Görev Emri talebi 1. Dilekçe (Aracın yeni sahibince verilecek)
2. Araç Ruhsat Belgesi veya Fotokopisi.
3. Araç Sahibine ait kimlik belgesi
30 Dakika
5 Sivil Savunma Yükümlü Yoklama İşlemleri 1.Yükümlü Görev Kartı 5 Dakika
6 Daire ve Müessese Sivil Savunma Planları 1-İlgili Kaymakamlıktan Yazı
2-İncelenecek Sivil Savunma Planı
5 Gün
7 Afete esas Jeolojik Jeoteknik Etütler Dilekçe, ilgili kurum kuruluş veya firma tarafından ayrıntılı jeolojik jeoteknik etüt raporu Komisyon tarafından incelenip onaylanma 3 gün
8 Heyelan kaya düşmesi çığ vb. afetler sebebiyle müracaatlar Dilekçe (afet konusu olan yerin konumu, adres bilgileri, müracaat edenin ad, adres, iletişim bilgileri)                                                   1 Gün
9 Yeni yapılacak konut için EYY (Evini Yapana Yardım) Kredi işlemleri

1. Dilekçe,
2. Haksahipliği inceleme komisyon kararı

(Haksahipliği belgesi)                                                                     

3 ay içinde tamamlanır. Bu
süreyi belirleyen ana işlem: yer seçim protokolünün hazırlanma süreci olmaktadır
10 Deprem Yangın ve Tahliye Tatikatları Talebi 1.Yazılı Başvuru Talebi yapanın istediği süre içinde (Diğer eğitim ve tatbikat taleplerinin karşılanma sürecine göre)
11 Temel Afet Bilinci ve Halk Eğitimi Talepleri 1.Yazılı Başvuru Talebi yapanın istediği süre içinde (Diğer eğitim ve tatbikat taleplerinin karşılanma sürecine göre)
12 Gönüllülük Başvurusu 1.Başvuru sahibinden alınacak dilekçe
2.İki adet fotoğraf
3.Gönüllülğk Taahhütnamesi
4.Başvuru Formu
2 Gün
13 Hak Sahipliği İşlemleri
Talep ve Taahhütname Verme Süreci
Afetzede isim listelerinin Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca onaylanmasından sonra ilgili köy ve mahalle muhtarlıklarında çıkılan ilan süresi içerisinde ilgili afetzedelerin;
1.Muhtarlıkca onaylı talep ve taahhütname
2.Mülkiyet Belgesi(tapu kaydı vs.)
3.Talep ve taahhütname verecek kişinin bir adet nufüs cüzdanının fotokopisi(önlü arkalı)
Talep ve taahhütname verenlerin durumları Mahalli Hak Sahipliği İnceleme Komisyonunca incelenerek hak sahibi kabul edilenler ve deilmeyenler Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının onayına sunulur. 
60 Gün
14 Hak Sahiplerinin Borçlandırma İşlemleri Hak sahipliği kabul edilenlere ilgili köy ve mahalle muhtarlığınca çıkılacak ilandaki süreler içerisinde ilgili bankaya giderek borçlandırma işlemlerini yapması istenir.Bankaca;
1.Hak sahibinin nufüs cüzdanının aslı
2.Kefil(kefil yoksa muhtar veya azaların imzası)
3.20 yıl vadeli açık borçlandırma senetleri imzalanması istenir.
60 Gün
15 Kayıp Olaylar 1.Telefon İhbarı ya da Yazılı Başvuru 10 Dakika
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.